Att jobba på Avenda
Det ska vara roligt och utvecklande att jobba som konsult på Avenda Consulting.
Vi lägger stor vikt vid den enskilde konsultens personliga utveckling.
Som alltid så är det arbetsuppgifterna som har störst påverkan på konsultens utveckling och därför anstränger vi oss för att hitta spännande uppdrag som passar den enskilde konsultens utvecklingsplan.
Externa kurser är förstås också en naturlig del av kompetensutvecklingen hos oss på Avenda Consulting.

På Avenda Consulting lägger vi stor vikt vid att man har kul på jobbet och att man lär känna sina arbetskamrater. Därför ser vi till att ha gott om sociala aktiviteter. Det kan röra sig om allt från gemensamma middagar på någon trevlig restaurang eller ett go-kart-race till konferensresor.

Våra kunder skiljer sig inte nämnvärt från de större konsultbolagens kunder. Även om vi är ett relativt litet bolag så tar vi uppdrag hos storföretagen också, eftersom vi kan utnyttja våra samarbetspartners ramavtal. Så som konsult på Avenda har du minst lika stor chans att få ett spännande uppdrag på ett storföretag som du skulle ha haft om du jobbade på ett större konsultföretag. På Avenda är vi dessutom måna om att anpassa oss efter den enskilde konsultens situation och önskemål. Vi tycker att det är en självklarhet att vi som arbetsgivare också kan anpassa oss efter våra medarbetares behov, vilket ofta glöms bort på större konsultbolag.
 

Copyright © 2017 Avenda Consulting