Våra konsulter
Våra konsulter är erfarna och i de flesta fall är de civilingenjörer eller har en examen på motsvarande nivå.
När ni anlitar en konsult från Avenda kan ni känna er trygga i att ni får hjälp av en konsult som håller högsta klass, vilket också bekräftas av den positiva feedback våra konsulter får från kund.
Vi har en klar uppfattning om hur en konsult bör uppträda och detta är något som våra konsulter tar till sig. Men den viktigaste faktorn bakom våra kunders positiva feedback är naturligtvis att vi har lyckats rekrytera duktiga medarbetare. En minst lika viktig faktor är att vi avstår från en rekrytering om vi inte är helt övertygade om en kandidats tekniska kompetens eller konsultmässighet. Detta är något vi har råd att göra i och med att vi är ett lite mindre företag och därför ej heller behöver anställa i några större volymer för att hålla en bra tillväxt.

Våra medarbetare är alltså nästan uteslutande erfarna konsulter som redan har visat att de har de egenskaper och kunskaper som krävs för att få representera Avenda.
Det enda undantaget vi gör från denna linje är när vi kommer i kontakt med toppstudenter från de tekniska högskolorna som utöver ett bra ex-jobb även har programmerat på sin fritid eller jobbat extra med programmering parallellt med studierna.

Utöver våra egna konsulter så har vi även ett brett nätverk som gör att vi kan ta hjälp av våra partners vid större projekt och även förmedla konsulter när vi får förfrågningar som ligger utanför vårt kompetensområde.
 

Om Avenda Consulting


Copyright © 2017 Avenda Consulting